Znovuotvorenie Aquaparku - aktualizované 4.6.2020 17:30

Otvárame 5. 6. 2020

Vážení zákazníci

Je nám veľkým potešením oznámiť Vám, že už v tento piatok 5.6.2020 sa naše brány otvoria pre verejnosť. Všeobecné pokyny v rámci opatrení v Aquaparku Trnava:

 • Pred vstupom zákazníka do areálu AQUAPARKU TRNAVA je nutné vydezinfikovať si ruky virucídnym prostriedkom, ktorý sa bude nachádzať pred vstupom do areálu
 • Pred vstupom zákazníka do areálu AQUAPARKU TRNAVA je nutné zmeranie teploty, v prípade, ak telesná teplota presahuje 37,2 stupňa Celzia, zákazník nebude mať do priestoru AQUAPARKU TRNAVA povolený vstup.
 • Je nutné dodržiavanie odstupu 2m medzi jednotlivými zákazníkmi, respektíve medzi skupinami zákazníkov, či už vo všetkých priestoroch AQUA zóny, rovnako tak vo všetkých priestoroch SPA zóny
 • Pred vstupom zákazníka do SPA zóny je nutné sa zaevidovať v knihe zákazníkov, eviduje sa meno zákazníka, telefónne číslo, čas vstupu do areálu, čas odchodu z areálu a podpis. Táto evidencia bude uchovávaná po dobu 30 dní, následne bude zlikvidovaná.
 • Vo všetkých priestoroch AQUAPARKU TRNAVA bude zákazníkom k dispozícií dezinfekcia s virucídnym účinkom
 • Pred vstupom do prevádzky a vstupoch do jednotlivých priestorov prevádzky budú viditeľne umiestnené oznamy o maximálnom počte osôb v priestore v jednom okamihu.
 • Bazény nesmú mať funkčné atrakcie, pri ktorých dochádza k tvorbe aerosólov t.j. vodné chrliče, vodopády, fontány atď.
 • Na voľných oddychových plochách musí byť zabezpečené dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m
 • na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnym účinkom) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 • Kapacita návštevníkov v zóne AQUA je obmedzená na 270 zákazníkov v jednom momente
 • Kapacita návštevníkov v zóne SPA je obmedzená na 30 zákazníkov v jednom momente
 • Po dosiahnutí stanovenej maximálnej kapacity prevádzky si prevádzkovateľ uplatní právo neumožniť ďalším zákazníkom vstup do prevádzky AQUAPARKU TRNAVA

Tieto usmernenia sú platné od 5.6.2020 až do odvolania.