Všeobecné opatrenia AQUAPARK TRNAVA

 1. S účinnosťou od 21.septembra 2020 od 06:00 do odvolania.
 2. Pred vstupom zákazníka do areálu AQUAPARKU TRNAVA je nutné vydezinfikovať si ruky virucídnym prostriedkom, ktorý sa bude nachádzať pred vstupom do areálu.
 3. Je odporúčané odstup 2m medzi jednotlivými zákazníkmi, respektíve medzi skupinami zákazníkovu či už vo všetkých priestoroch AQUA zóny, rovnako tak vo všetkých priestoroch SPA zóny.
 4. Vo všetkých priestoroch AQUAPARKU TRNAVA bude zákazníkom k dispozícii dezinfekcia s virucídnym účinkom.
 5. Nesmú byť funkčné pitné fontány.
 6. Na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnym účinkom) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov ( toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia ).
 7. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
 8. Kapacita návštevníkov v zóne AQUA je obmedzená na 175 zákazníkov v jednom momente.
 9. Kapacita návštevníkov v zóne SPA je obmedzená na 70 zákazníkov v jednom momente.
 10. Po dosiahnutí stanovenej maximálnej kapacity prevádzky si prevádzkovateľ uplatní právo neumožniť ďalším zákazníkom vstup do prevádzky AQUAPARKU TRNAVA.
 11.