Podmienky pre vstup do AQUAPARKU TRNAVA

NEPLATNÉ

Odporúčané opatrenia pre vstup do AQUAPARKU TRNAVA

 

Na vstup do prevádzky odporúčame:

Negatívny AG test na COVID-19 nie starší ako 24hodín, Negatívny PCR test nie starší ako 72hodín. Tento test je možné ho nahradiť potvrdením o očkovaní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 180 dní.

Pre potvrdenie o očkovaní platia nasledovné lehoty zaočkovanosti:

✓ V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní prvej dávky a pred podaním druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po očkovaní a najneskôr po zavŕšení 90 dní po očkovaní

✓ V prípade dvojdávkovej vakcíny po podaní druhej dávky: najskôr po zavŕšení 21 dní po podaní prvej dávky a najneskôr 12 mesiacov po podaní prvej dávky

✓ V prípade jednodávkovej vakcíny najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní

✓ V prípade očkovaných, ktorí prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní do 180 dní po prekonaní ochorenia najskôr po zavŕšení 21 dní a najneskôr 12 mesiacov po očkovaní.