Podmienky návštevy AQUAPARKU TRNAVA:

Podmienky návštevy AQUAPARKU TRNAVA:

Podmienky pre vstup do AQUAPARKU TRNAVA platné od 11. 6. 2021

Vstupom cez vnútorné pokladne je nutné sa na pokladni preukázať:

  • Potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.

Výnimka z preukazovania testu:

  • potvrdením o očkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 ak od očkovania uplynulo viac ako 14 dní
  • potvrdením o očkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 ak od očkovania uplynulo viac ako 4 týždne
  • ak ste viac ako 14 dní po 1.dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 a prvá dávka očkovania bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19
  • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
  • ak ide o dieťa do 10 rokov

 

Vstupom cez vonkajšie pokladne, nie je nutné sa na pokladni preukázať vyššie uvedenými potvrdeniami

  • Ak však zákazník so zeleným čipovým náramkom (náramok vonkajšieho kúpaliska) chce využiť vnútorné bazény, musí byť schopný na vyzvanie preukázať vyššie spomínané potvrdenia.

 

KAPACITA AQUA zóna: 500 osôb v jednom momente

KAPACITA SPA zóna: 30 osôb v jednom momente