OTP

Táto prevádzka sa riadi opatreniami pre skupinu 240 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok: OTP