AQUAPARK TRNAVA  JE ZATVORENÝ

AQUAPARK TRNAVA  JE ZATVORENÝ

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu platné od dňa  12. 3. 2020, je AQUAPARK TRNAVA na Rybníkovej ul. 16 v Trnave od 13. 3. 2020 z dôvodu ochrany pred šírením koronavísu COVID – 19,

ZATVORENÝ až do odvolania.

O ďalšom postupe v prípade zmeny situácie a povolenia otvorenia aquaparku,  vás budeme informovať na našej webovej stránke: www.aquaparktrnava.sk

Vedenie Aqua Wellness Trnava, spol. s r.o.