Zmena hodín vyhradených pre plavecký klub KVAPKA

Plavecký klub Kvapka nás bude navštevovať každý pondelok od 8:00 do 10:00 a utorok od 8:00 do 10:00. V týchto časoch nebude vnútorný relaxačný bazén prístupný verejnosti. Prístupné verejnosti zostávajú všetky ostatné bazény a atrakcie.