Zmena hodín vyhradených pre plavecký klub KVAPKA

Plavecký klub Kvapka nás bude navštevovať každý pondelok od 17:30 do 19:00 hod. V týchto časoch nebude vnútorný relaxačný bazén prístupný verejnosti. Prístupné verejnosti zostávajú všetky ostatné bazény a atrakcie.